Algemene psychologie

Wat is klinische psychologie?

 

Het wordt niet voldoende uitgesproken, daarom vermeld ik het nog eens: jij telt! Het streven naar geluk en rust in het hart is een reis die ieder van ons op zijn eigen tempo en wijze bewandeld. In het leven maken we onverwachte gebeurtenissen mee, waardoor we wel eens van het levensspoor geraken. Hetgeen zeker was, is het niet meer. Zoeken naar oplossingen kan ervaren worden als een eenzaam proces. Sommige bewandelen deze reis graag alleen, anderen hebben nood aan een reispartner. Tijdens deze reis berust de één liever op eigen rekenschap, terwijl de ander gebaat is bij advies en begeleiding. Maar soms valt het gewoon zwaar tegen om je dagelijkse bezigheden verder te zetten. Je voelt je geblokkeerd en komt moeilijk vooruit. Daar zit je dan met je emoties en gedachten en wat moet je daarmee? Misschien ervaar je zelfs het gevoel ‘geen tijd’ te hebben om je zo ‘verloren’ of ‘down’ te voelen. Ben je op zoek naar een reispartner of gids, iemand die je bijstaat en helpt meezoeken naar oplossingen in je leven?

 

Bij een psycholoog kan je terecht om een manier  te vinden hoe om te gaan met het verleden of juist met het heden. Soms zijn een aantal sessies voldoende waarin je leert om te gaan met emoties zoals verdrietschaamteangst of woede. Echter kan de behandeling langer duren, bijvoorbeeld als je graag aan je persoonlijkheid wilt werken omdat je merkt dat je telkens tegen dezelfde problemen aanloopt in het leven. Afhankelijk van de hulpvraag, zoeken we samen een passende behandeling. Iedereen die vastloopt in zijn dagelijks leven, werk- of studentenleven, partnerrelatie of gezinsleven, kan zich aanmelden.

 

Indicaties klinisch psycholoog

 

De onderstaande thema’s kunnen aan bod komen:

 • Herstellen van hechtingsbreuken (ouder-kind relatie) of relatieproblemen
 • Omgaan met familiegerelateerde moeilijkheden (nieuw samengestelde gezin, echtscheiding,…)
 • Stressklachten (burnout, prestatiedruk, …)
 • Concentratieproblemen
 • Suïcidale gevoelens of gedachten (jongeren, volwassenen)
 • Existentiële vraagstukken (zin van leven, spirituele ervaringen, hoe omgaan met keuzevrijheid, ‘vastlopen’, …)
 • Interculturele thema’s (identiteit, opvoeding, studeren, …)
 • Angststoornissen (fobieën, paniekstoornis, sociale angst, OCD, bindingsangst,…
 • Depressieve gevoelens en/of gedachten
 • Eetproblemen
 • Zelfbeschadiging (automutilatie)
 • Verslaving
 • Psychose
 • Persoonlijkheidsproblemen (borderline, angstige of vermijdende persoonlijkheid, antisociale persoonlijkheid, …)
 • School thema’ (omgaan met studiekeuzes, studiebegeleiding, coaching, pesten…)

 

Werkwijze psycholoog

 

Kennismakingsgesprek

Tijdens een vrijblijvende kennismakingsgesprek, ga ik na wat ik voor je kan betekenen. We brengen de problemen of klachten en de geschiedenis ervan in beeld. We staan stil bij je hulpvraag. Tijdens het gesprek wordt uitleg gegeven over de manier van werken en spreken we af hoe we verder kunnen samenwerken. Is het niet duidelijk wat de hulpvraag is, dan kunnen gestandaardiseerde vragenlijsten of psychologische testen worden afgenomen (vraagverduidelijking). Eens de precieze oorzaak en omvang van je klacht is verhelderd, gaan we na of ik de geschikte hulpverlener ben met wie je een zorgtraject start. Indien anders aangewezen, wordt gezocht naar een meer geschikte doorverwijzing.

 

 

Afspraak maken?

 

Afspraken kunnen telefonisch of per mail worden gemaakt.

Telefonisch: +32 487 122 765

Per mail: fatima.verhaal@gmail.com

 

Indien je oproep niet onmiddellijk wordt beantwoord, gelieve een boodschap in te spreken met vermelding van je naam en telefoonnummer. Voel je vrij om eventueel een sms of email te sturen. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op. Wanneer je door een omstandigheid niet aanwezig kunt zijn op een gemaakte afspraak, gelieve 24 uur op voorhand te annuleren. Indien dit niet gebeurt, wordt de reserveerde consultatie alsnog aangerekend.

 

Tarief en terugbetaling

 

Individuele psychologische begeleiding en psychologisch advies:

50 euro / 50 minuten

Gezinstherapie/Relatietherapie:

75 euro / 90 min

 

 

Een aantal mutualiteiten voorziet een gedeeltelijke terugbetaling voor de gesprekken bij een psycholoog. De hiervoor bestemd formulier vraag je aan bij de mutualiteit en wordt meegenomen naar de afspraak. Het formulier wordt door de therapeut ingevuld zodat je de begrensde terugbetaling van de sessie(s) kunt bekomen. Informeer steeds bij je mutualiteit naar de specifieke mogelijkheden. Voor verdere inlichtingen hierover kan contact met mij worden opgenomen.

 

Wie ben ik?

 

Mijn naam is Al Houss. Fatima Al Houss. Als erkend klinisch psycholoog ben ik gespecialiseerd in het ondersteunen en begeleiden van je psychische klachten en hun gevolgen voor je dagelijkse functioneren. Ik heb een Bachelor behaald in ‘Social Work’ aan de Hogeschool Xios in Limburg en een Master in ‘Klinisch Psychologie’ aan de Vrije Universiteit Brussel. Mijn afstudeerstage vond plaats in de Gevangenis van Antwerpen waar ik als psycholoog heb gefungeerd binnen de psychosociale dienst (PSD). Heden werk ik binnen de psychosociale dienst van het Psychiatrisch Centrum, Multiversum. Hoofdzakelijk ben ik werkzaam  op een therapeutische afdeling gespecialiseerd in het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast werk ik gedeeltelijk binnen de psychose- en verslavingszorg.

Door middel van opleidingen, stages en werkervaringen heb ik naast mijn universitaire opleiding, mijn expertise als therapeute verder ontwikkeld door het volgen van een aantal therapietrainingen en – opleidingen. Zo heb ik o.m. binnen het ACT-academie te Ranst genoten van de opleiding Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Momenteel volg ik aan de KU Leuven een therapeutische opleiding genaamd Attachment Based Family Therapy (ABFT). In de brede zin bestaat mijn werk uit het behandelen, adviseren en coachen op psychologische en pedagogisch vlak met de volgende kerntaken: psychodiagnostiek, begeleiding/therapie en psycho-educatie.

Ik ben lid van de Psychologencommissie met de erkenningsnummer 882118067. Daarnaast ben ik aangesloten bij de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP) en Vlaamse vereniging voor Gedragstherapie (VVGT).

 

Een woordje uitleg

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie. Binnen ACT wordt er vanuit gegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei belemmeringen stuit, die het waarmaken van je dromen in de weg kunnen staan. ACT biedt de mogelijkheid aan een bewust en waardevol leven te leiden, door je te leren omgaan met onprettige gewaarwordingen, een gezonde afstand te nemen van negatieve gedachten (Acceptance), blokkades op te heffen, en je te focussen op wat voor jou écht belangrijk is in je leven (Commitment). Voor meer informatie: https://act-academie.be/

Attachment Based Family Therapy (ABFT) is een systeemtheoretische, wetenschappelijk onderbouwde interventie voor depressieve en/of suïcidale jongeren met als doel gehechtheids- en gezinsrelaties te versterken en gezinsleden te helpen zich minder eenzaam en gefrustreerd te voelen. ABFT biedt ruimte voor het creëren van communicatieroutes voor het optimaliseren/herstellen van de ouder-kind relatie. Voor meer informatie: https://ppw.kuleuven.be/ogop/abft/opleiding

 

Fatima Al Houss

Klinisch psycholoog

Zaterdag op afspraak

1. Stuur een mail naar fatima.verhaal@gmail.com en we nemen dan zo snel mogelijk contact op met u
2. Telefonisch op : +32 487 122 765