Executive Coaching

Wat is Executive Coaching ?

 

Jouw impact op de continue veranderingen:

De omgeving in een bedrijf is continu in beweging. Verandering is de énige constante zowel intern als extern. Van jou als manager wordt verwacht dat je een positieve impact hebt. Jij moet overzicht bewaren en de beslissingen nemen. Iedere dag moet jij je daarin bewijzen.

Jouw waarde voor het bedrijf stijgt naarmate je meer impact genereert op de bedrijfs-resultaten door jouw correcte beslissingen. Medewerkers voelen in kritieke momenten de aarzeling. Gebrek aan strategie en tactiek is nefast voor de bedrijfsvoering.

Jouw strategische aanpak:

Management vandaag is continu battelen met de chaos die op je afkomt. De druk om te volgen is vaak énorm. Van jou als manager wordt verwacht dat je niet volgt, maar visie hebt. Een sterke manager heeft inzicht in elke situatie en wéét wat er te doen staat om succes te behalen. Een gerespecteerde leidinggevende is pro-actief; stuurt strategisch juist. En daarnaast is hij/zij een expert in managen van mensen en relaties en is zelf als persoon veerkrachtig. Door coaching wordt je inzicht in de het change-traject van jouw team/bedrijf verdiept. Je wordt begeleid in het maken van juiste beslissingen en proces-matig implementeren ervan.

Van as-is naar to-be:

De business coaching die ik bied, helpt jou om van as-is naar to-be te geraken. In de 1ste plaats dus sterk gericht op challengen van de status quo (A) van jezelf; de status quo van je team. Ernà zoomen we in op definitie van je doelstellingen (B). Eens we as-is (A) en to-be (B) bepaald hebben, kijken we samen naar de “piste”. Waar liggen de troeven ? Waar zit verborgen energie om sneller de doelen te bereiken ?

Strategy & “human relations”… gedrag van mensen beïnvloeden vanuit jouw strategie:

De building blocks bij executive coaching bij Trajecten, liggen veelal op tactisch vlak. Het vlak van de menselijke relaties. Welke effecten en reële impact heb jij daar als manager ? Op deze sociale laag gebeuren de dingen of gebeuren ze niet of onvoldoende. Het scherp stellen van je E.Q. is deel van de coaching.

Indien nodig besteden we dus aandacht aan je relationele context in jouw bedrijf. Wat zijn daar de groei-mogelijkheden ? Voor individuele thema’s en lastige persoonlijke vragen is er steeds een professioneel klankbord. Een krachtige executive coaching laat geen thema’s liggen. Authentiek leiderschap met volledige connectie met je eigen binnenkant, is de énige manier om duurzaam te leiden.

De finale doelstelling van een coaching-traject is een beweging of mentale shift neer te zetten (transformational coaching). De persoonlijke groei van de managers is van ongelooflijke waarde voor de dynamiek van het bedrijf.

 

De coach ondersteunt je in jouw transitie-proces. Op volgende 5 domeinen wordt gewerkt om verandering en groei te bevorderen:

1/ Missie, visie en strategie.

Hoe is jouw denkkader/perceptie van de realiteit die jou omringt ? Wat maakt dat jij zo denkt ? Is het wel gealigneerd met hoe anderen het zien? Welke big change is volgens jou nodig voor de toekomst ? En welke incremental changes ? Heb je een eigen mission statement dat innovatief genoeg is ? Wil je lastige vragen krijgen omtrent jouw ego, je waarden, je daadkracht en lef ? Kan het gaan over wat jij eigenlijk wil doen op jouw werk of absoluut niet meer wil doen ? En wat dan als je deze bedrijfs-context echt verlaat ?

Bij Trajecten krijg jij de ruimte om visie te ontwikkelen. We lokken jou uit je confort-zone.

 • Tijd en een goed plan brengt mensen tot grote realisaties. Je tekent gaandeweg een strategie uit voor iets nieuws en beters. De te nemen route wordt indien nodig in detail uitgewerkt. We zoomen in op de timing en de SWOT van de te nemen piste. Er wordt ook gedacht aan “plan B”…

We onderzoeken scherp het eigen engagement om de shift te maken. Check waar passie nog kan versterkt worden. Je wordt door je coach begeleid in jouw omgang met eigen twijfels en alle mogelijke saboteurs die opduiken.

2/ Jouw leadership en people management.

Zit je met vragen over “die rol” die jij speelt en die pet die je dagelijks opzet ? Wil je je directheid en assertiviteit als leider kracht bijzetten ? Of zoek je eerder een balans tussen enerzijds jouw gevoel voor harmonie en anderzijds de harde ambitieuse targets ?

Hoe zit het met jouw “controle” nu Het Nieuwe Werken overal opduikt ? Ga je er als manager creatief mee om zodat het een troef wordt ?

Waar zitten jouw valkuilen als je onpopulaire verander-trajecten moet leiden ? Sluit je je oren voor weerstand ?

Wat doe je als je in een machtsstrijd met je medewerkers verzeild raakt ?

Wat typeert jou als mens en hoe kan je dit inzetten om het engagement van je medewerkers te vergroten ?

 • In de coaching stellen we jow tool-box samen om het gedrag van medewerkers positief te beïnvloeden. En dit vanuit jouw eigen business-strategie. Je leert gedrag van anderen lezen. De coaching toont jou je eigen sterktes om in crisis of grote verander-trajecten je team procesmatig (en niet sturend) te begeleiden richting het gewenste doel.

3/ Relaties en synergie.

Welke communicatie-patronen hebben zich in jouw team geïnstalleerd ? Welke energie is er ?

Wat kan je doen als manager opdat medewerkers leren van elkaar ?

Hoe communiceer jij als je stress hebt ?

Hoe hanteer jij tekortkomingen en fouten ? Hoe reageer je bij escalaties en conflicten ?

Hoe motiveer jij je mensen als de moed hen in de schoenen zinkt ?

Heb jij wel voldoende vertrouwen in jouw medewerkers en zij in u ?

Hoe ga je om met polarisaties waarin je betrokken raakt en “aanlopen tegen muren” ?

 • Jij bent afhankelijk van je medewerkers in het team. De medewerkers zijn afhankelijk van elkaar. Meesterschap ontwikkelen op vlak van sociale relaties is de sleutel om door te groeien als manager. Wat zowieso aan de orde is hiervoor: authenticiteit, vertrouwen, aangepast communiceren, harmonie bevorderen en conflicten de-escaleren door adequaat te bemiddelen.

4/ Zelfzorg en stress.

Verdrinken ?

“Zoek” jij constant tijd en energie ?

Zijn er nog passies ?

Heb jij fysiek en mentaal je eigen grenzen al ontdekt in deze ratrace ? Zit een burn-out op de loer ?

Zit je vast aan dat inkomen en verloochen jij in deze job jezelf op gebied van geluk en gezondheid ?

 • Het is logisch dat je een kritisch klankbord zoekt om het geheel te overschouwen … Chaos is al te vaak datgene wat jou omringt. Complexiteit privé én complexiteit werk; en dan bovenop de digitale snelheid en de continue combinatie van al deze thema’s in jouw leven. Je zoekt best een RESET-knop. En vind dan maar jezelf terug. Coaching van managers op dit thema, brengt hen bij een antwoord op de vraag waaraan ze eigenlijk loyaal willen zijn.

5/ Talent en groei.

Heb jij voldoende voeling met jouw potentieel, al jouw persoonlijke talenten en jouw eigen veranderpotentieel ?

Lastige collega’s en je bent op zoek naar een overlevings-strategie ? Hoe bouw je met de moeilijkste mensen een professionele relatie op ?

Wil je weten waar en hoe je nog kan groeien als mens ?

Wens je jouw onderhandelings-stijl een boost te geven ?

Zijn mogelijke loopbaan-pistes duidelijk in kaart gebracht ?

 • Om stevig te staan als manager van veranderingen, dien je éérst zelf over een énorme dynamiek, hoge flexibiliteit en veerkracht te beschikken. Op het einde van een executive coaching zijn dit geen holle woorden meer. Je hebt het besturings-systeem van jouw eigen groei op punt gesteld. Rest enkel nog om bepaalde kansen tot groeien daadwerkelijk te nemen. Daarnaast jezelf toeleggen op inoefenen van nieuwe skills naar “meesterschap”.

 

Voor wie?

 

Executive coaching is voor elke manager of leidinggevende die op zoek is naar inzichten, veerkracht & groei voor zichzelf binnen de context van zijn/haar bedrijf.

Executive coaching is gericht op het coachen van professionals in bedrijfs-omgevingen met veel veranderingen, onvoorspelbaarheid, extreme druk, extreme competitie … soms ook ‘negativiteit’ en ‘toxiciteit’. In een persoonlijk traject krijgt de coachee een kans om een aangepaste persoonlijke strategie te ontwikkelen. Ik daag je uit om jouw functioneren op een hoger niveau te tillen. Samen met de coachee worden nieuwe ideeën gekoppeld aan concrete acties. Elke actie die voortvloeit uit deze coaching, zal sturen naar meer uit zichzelf halen voor de job, succesvol door-groeien als mens en happy zijn op professioneel gebied. Dit alles zonder uit evenwicht te geraken !

Individuele coaching:

Ter bevordering van: inzicht in persoonlijke thema’s, begrijpen context van het bedrijf, design van eigen strategie & relationele tactiek, boosten van veerkracht & daadkracht.

Teamcoaching:

 • Teveel macht aan de top … onderpresteerders …, overpresteerders, …competitie binnen het team … ?
 • Change-processen extern of op hoger niveau in de organisatie bemoeilijken het engagement ?
 • Onenigheid in het team omtrent prioriteiten, aanpak projecten, etc … ?
 • Samenwerking externe teams verloopt moeilijk en dreigt te escaleren ?
 • Dysfunctioneren van het team omwille van gebrek aan verbinding tussen medewerkers ?
 • Onzekerheid omtrent verder bestaan van de activiteit destabiliseert het team ?

Teamcoachingen hebben doorgaans tot doelstelling om diepgang te creëren op gebied samenwerken en engagement. Dit omvat dan: begrijpen ruimere context van het team en omgevings-invloeden, aanvaarding falingen van het team, begrijpen persoonlijkheden, bewustworden rollen en verantwoordelijkheden, focussen op gezamelijk doel en versterken van het communiceren en “samen werken” rond dat gemeenschappelijk doel.

 

Werkwijze

 

Werkwijze individueel:

Executive coachings op vraag van bedrijven, volgen een vast stramien. Er wordt éérst een intake-gesprek gehouden met de coach, coachee en zijn/haar manager. Het “maatwerk” aangeboden in deze coachings is cognitief, fysiek, energetisch en systemisch. De coachingssessies zijn een vertrouwelijk traject tussen coach en coachee en sluiten af met een outtake-gesprek opnieuw met 3 partijen.

Intake-gesprek: Als coach fungeer ik in dit gesprek bemiddelend om zo te komen tot een gedeelde visie op het coaching-thema. We analyseren de leer-context en de veiligheid binnen het bedrijf voor de coachee. Er wordt een contract door alle partijen ondertekend met vermelding van de coaching-vraag. De verantwoordelijkheden worden duidelijk gesteld. Ik geef de verwachtingen aan voor de manager: fungeren als positief draagvlak, regelmatig verbindende feedback geven en informele stimulansen geven.

Coachingsessies: In de coachings fungeer ik als proces-begeleider van de medewerker. Het vertrouwen in het proces en het engagement van de coachee is primordiaal. Als coach zorg ik ervoor dat het potentieel van de coachee aangesproken wordt. Ik spiegel en ben klankbord. De coachee wordt geconfronteerd met zijn acties en de gevolgen ervan. Zelfleiderschap is de rode draad van de sessies. Ik stel pertinente vragen die stimuleren om dieper te graven en om nieuwe inzichten te vinden. De verantwoordelijkheid tot transformatie ligt bij de coachee. Na elke sessie wordt de coachee verwacht nota’s te maken in een persoonlijk logboek. Van nieuwe inzichten en “mental shifts”, schakel ik door naar nieuwe concrete acties waarmee de coachee nà de sessie aan de slag gaat.

Outtake-gesprek: We zitten rond de tafel en de coachee vat samen wat er bereikt is. Als coach stel ik toetsende vragen om de evaluatie van het traject te faciliteren. Er wordt gesproken in termen van concreet nieuw verworven “gedrag” en de gevolgen daarvan. Ik coach de partijen op het actie-plan dat voorligt en op gebied van de transfer van het geleerde in diverse situaties op langere termijn. De positief waarderende attitude van alle partijen op de werkvloer wordt opnieuw benadrukt.

Tarief Executive Coaching: 95 €/uur excl. BTW

Jouw individueel traject kan zeker betaald worden via VDAB-Loopbaancheques. Het idee en de motivatie dient wel volledig van jouw te komen om gecoacht te worden en de coaching verloopt dan volledig los van jouw werkgever zonder ook maar énige link. Een traject van loopbaanbegeleiding via VDAB is per definitie een initiatief van de persoon zelf. Ik werk als erkend loopbaancoach samen met YourCoach. Ik aanvaard loopbaancheques indien bij intake de “loopbaanvragen” duidelijk gesteld worden en deze de rode draad vormen van jouw coaching-traject. De VDAB-Loopbaancheques zijn zowel voor werknemers (privé en openbare sector) als voor freelancers en ondernemers. Op de website van de VDAB vind je alle info. Bij twijfel of je recht hebt op loopbaancheques kan je mailen naar lb.cheque@vdab.be of gewoon bellen naar dit nummer bij VDAB: 02 506 12 05.

Voor meer info over mijn visie & methodiek van coaching, klik hier. www.trajecten.be

 

 

Werkwijze teamcoaching:

De werkwijze bij teamcoaching is ad-hoc af te stemmen. Een element is steeds aanwezig en wordt sterk bewaakt: de veilige leer-omgeving. Het “maatwerk” aangeboden in teamcoaching is cognitief, fysiek en energetisch en kan diverse fases omvatten. Het systemische is nooit ver weg ! Meer hierover op www.trajecten.be.

Tarief Teamcoaching: Intake gesprek 85 €/uur excl. BTW. In de intake bespreken we: de doelstelling, link andere leer-initiatieven binnen de organisatie, samenstelling van de groep … , doorlooptijd en tarief.

 

Afspraak maken

Afspraken worden liefst per mail of telefonisch gemaakt

info@trajecten.be of bel 0484 771 091

Indien ik telefonisch niet bereikbaar ben, gelieve dan een bericht in te spreken, een sms of mail te sturen met vermelding van je naam en telefoonnummer, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op. Indien u de afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan minstens 24u op voorhand telefonisch te annuleren. Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde afspraken zullen aangerekend worden.

www.trajecten.be

Suzanne Tytgat

Bemiddelaar, Coach

Dinsdag en zaterdag op afspraak

1. Stuur een mail naar  info@trajecten.be en we nemen dan zo snel mogelijk contact op met u
2. Telefonisch op : +32 484 771 091