Gezinstherapie en/of systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Maak je als gezin of systeem een moeilijke periode door? Spelen er relationele problemen in ‘het systeem’? Therapie kan gedurende deze moeilijke periode ondersteunend en verreikend zijn voor het gezin en/of systeem.

Systeemtherapie is een vorm van therapie waarbij alle betrokkenen vanaf het begin bij de gesprekken worden uitgenodigd. Hierbij gaat het niet om wie gelijk heeft maar om een goede manier te vinden om elkaar te begrijpen. Bij systeemtherapie worden dus zowel het individu als de andere betrokkenen in rekening gebracht. Er wordt gekeken naar de context waarbinnen een individu functioneert. Deze context is meestal het gezin, wat bezien wordt als een systeem. Binnen dit systeem vinden allerlei interacties plaats die volgens een bepaald patroon verlopen. Bepaalde patronen kunnen voor moeilijkheden zorgen of deze beïnvloeden. Binnen gezinstherapie wordt dan ook veel aandacht besteed aan communicatie tussen de gezinsleden.

Voorbeelden van soorten systemen:

Gezin, relatie, familie en vrienden.

 

Indicaties systeemtherapie

Wanneer ga ik naar een systeemtherapeut?

Maak je jou zorgen om iets in het gezin? Maak je jou zorgen om (relationele) problemen binnen jouw systeem (familie, relatie, …)? Dan kan het van belang zijn als gezin of systeem ondersteund en begeleid te worden.

 

Voorbeelden:

1)  van zorgen die aan bod kunnen komen

2)  van moeilijke periodes die systemen kunnen meemaken

 

 • wijzigende gezinsomstandigheden die problemen veroorzaken
 • nieuw samengestelde gezinnen
 • dreigende ongewenste scheiding
 • begeleiding bij scheiding
 • huiselijk geweld
 • psychiatrische en/of psychologische problematiek van een partner of gezinslid
 • communicatieproblemen
 • kind-ouder problemen
 • opstandig gedrag van de kinderen
 • opvoedingsproblemen
 • spanningen binnen een systeem
 • alcoholproblemen die een effect hebben op het systeem
 • psycho-seksuele problemen
 • conflicten binnen het systeem
 • boosheid
 • zorgen maken
 • stress en spanningen
 • onbegrip binnen het systeem
 • ruzies die escaleren
 • nood aan een veilige ruimte waar dingen uitgesproken kunnen worden
 • ….

 

Werkwijze systeemtherapie

Niemand is hetzelfde en iedere situatie is verschillend. Wel is het zo dat je in systeemtherapie samen met alle betrokkenen aan de slag gaat en de begeleiding afgestemd wordt op jouw situatie.

 

Het eerste gesprek betreft een kennismakingsgesprek dat vrijblijvend is voor alle partijen en waarbij de vragen en wensen besproken worden van iedere aanwezige. Hier verkennen we dus de hulpvraag van alle betrokkenen alsook of je je prettig voelt bij de hulpverlener. Het is namelijk belangrijk dat je er vertrouwen in hebt dat je bij je behandelaar ‘in goede handen bent’. Wanneer iedereen zich goed voelt bij de therapeut en alle hulpvragen opgesteld zijn kan er een vervolgafspraak gemaakt worden. Indien in het eerste gesprek vastgesteld wordt dat je niet op de juiste plek zit kunnen we samen zoeken naar een geschikte doorverwijzing.

 

Afspraak maken?

Afspraken kunnen telefonisch of per mail worden gemaakt.

Telefonisch: +32 483 110 015

Per mail: psycholoog@stefaniedeconinck.be

Meer info: www.stefaniedeconinck.be

 

Indien ik niet bereikbaar ben, gelieve dan een bericht in te spreken of een sms te sturen met vermelding van je naam en telefoonnummer, dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug.

 

Het is altijd mogelijk dat een gemaakte afspraak door omstandigheden niet kan doorgaan. Afspraken kunnen geannuleerd worden ten laatste 24 uur op voorhand. Indien dit niet gebeurt, wordt de consultatie alsnog aangerekend.

 

Tarief en terugbetaling

€ 60 / 50 min

Het aantal sessies wordt in overleg bepaald.

Een aantal mutualiteiten voorziet wel een gedeeltelijke tegemoetkoming.

Vraag dit dus gerust eens na bij jouw mutualiteit of contacteer mij voor meer informatie.

 

Indien jouw mutualiteit werkt met een terugbetaling voor een aantal sessies, dan dient u het hiervoor bestemd formulier op te vragen en mee te brengen. Dit wordt nadien door mij ingevuld zodat u van een terugbetaling kan genieten.

Stefanie Deconinck

Klinisch psycholoog en systeemtherapeut i.o.

Ma&Di vm, Vrij en zat op afspraak

1. Maak uw afspraak online
2. Stuur een mail naar psycholoog@stefaniedeconinck.be en we nemen dan zo snel mogelijk contact op met u
3. Telefonisch op : +32 483 110 015

www.stefaniedeconinck.be