Kinderen en jongeren psychologie

Wat is kinderpsychologie?

Elk kind of jongere maakt wel eens moeilijke momenten mee.  Soms duren deze erg lang, of zijn ze te belastend voor het kind/de jongere/het gezin. Op die momenten kan psychotherapie helpen bij het terug vinden van de juiste weg naar een gezonde ontwikkeling.  In therapie starten we samen een zoektocht naar mogelijkheden voor herstel, groei of aanvaarding.  De leefwereld van het kind of de adolescent staat daarbij centraal, maar ook de ouders zijn van onschatbare waarde. Er wordt zonder oordeel geluisterd naar bekommernissen en noden.

We zoeken samen naar wat er schuil kan gaan achter het gedrag van het kind.  Dit gebeurt o.a. via spel, fantasie, tekenen, creatieve methoden en gesprek.

 

Wat zijn indicaties om met mijn kind naar de psycholoog te gaan?

Verschillende redenen kunnen een aanleiding zijn om contact op te nemen.

  • Sociaal-emotionele problemen (het kind/de jongere heeft angsten, voelt zich niet goed in zijn vel, heeft moeite om vrienden te maken, kropt gevoelens op,  voelt zich eenzaam, ervaart veel stress, faalangst, sociale angsten, sombere stemming, piekeren,…)
  • Gedragsproblemen (grensoverschrijdend gedrag, opstandig zijn, eet-of slaapmoeilijkheden,…)
  • Psychosomatische problemen
  • Verwerkingsproblemen (helpen met verwerking van rouw, trauma, ziekte, echtscheiding,…)
  • Relationele moeilijkheden
  • Ontwikkelingsmoeilijkheden
  • Je zit als jongere met vragen rond identiteit, zelfbeeld, motivatie, het leven,…

Verloop van de sessies

Kennismakingsfase

In een eerste gesprek wordt de hulpvraag uitvoerig besproken, en we bekijken samen wat helpend kan zijn. De eerste 3 à 5 sessies zijn er voornamelijk op gericht om het kind/ de jongere beter te leren kennen. Zo krijg ik een zicht op thema’s die hem of haar kind bezig houden, hoe het kind contact maakt, de belevingswereld en welke noden er zijn. Als jullie in aanmerking komen voor individuele begeleiding worden de praktische afspraken overlopen. Soms is meer gespecialiseerde hulp nodig. We zoeken dan naar de beste doorverwijzing.

 

Begeleidingsfase

Binnen de begeleidingssessies wordt er samen met het kind gezocht naar hulpmiddelen of oplossingen voor de moeilijkheden waar hij/zij mee worstelt. Bij kinderen wordt er eerder gewerkt via speltherapie, bij adolescenten gesprekstherapie. Ook de ouders worden zoveel mogelijk betrokken in het begeleidingsproces. Het gedrag van het kind staat immers nooit op zichzelf maar wordt altijd mee beïnvloedt door de context. Indien nodig is het ook mogelijk om gezinsgesprekken te organiseren.

 

Afspraak maken?

Afspraken kunnen per mail of telefonisch gemaakt worden:

+32 479 368 992

psy.annaline@hotmail.com

Indien we telefonisch niet bereikbaar zijn, gelieve dan een bericht in te spreken, een sms of mail te sturen met vermelding van je naam en telefoonnummer, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Indien je de afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan minstens 24u op voorhand telefonisch te annuleren. Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde afspraken zullen aangerekend worden.

 

Tarief en terugbetaling kinderpsychologie

Een sessie duurt 55 minuten, de kostprijs is 50 euro per sessie.  Kinderen en jongeren tussen 4 en 21 jaar kunnen bij ons terecht.

Afhankelijk van bij welke mutualiteit u zit, is er voor psychotherapie een partiële terugbetaling voorzien. U informeert u best bij uw mutualiteit, of zie http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm

Annaline Van den Bogaert

Kinder- en jongeren psycholoog

Woensdag op afspraak

1. Stuur een mail: psy.annaline@hotmail.com en we nemen dan zo snel mogelijk contact op met u
2. Telefonisch op : +32 479 368 992