Psycholoog Michèle

 

WIE BEN IK?

 

Michèle, geboren als Mechelaar (1980), ergens onderweg verliefd geworden op Brussel, gehecht geraakt aan Vilvoorde.

Een boeiende professionele ontdekkingstocht bracht me van de academische wereld naar het bedrijfsleven en vervolgens naar het klinische werkveld. Momenteel actief als psycholoog in een multidisciplinair centrum gespecialiseerd in de behandeling van burn-out, dat deel uitmaakt van een externe dienst voor bescherming en preventie op het werk. Daarnaast ook werkzaam als interim HR manager.

Beroepshalve en in mijn vrije tijd hou ik me graag bezig met de thema’s mens binnen organisatiecontext, een toegankelijke (geestelijke) gezondheidszorg, patiëntenrechten en kinderrechten. Fan van TeJo (kijk zeker eens op http://www.tejo.be voor een laagdrempelig aanbod naar kinderen en jongeren toe).

Hardlopen is een van mijn relatief gezonde verslavingen. Verder ben ik fiere mama van Norah Jane en partner van Jesse.

Afgestudeerd als klinisch psycholoog (Vrije Universiteit Brussel, 2003). Erkenningsnummer psychologencommissie 802113497. Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen.

 

WAARVOOR KAN JE BIJ MIJ TERECHT?

 

Doelgroep: adolescenten, volwassenen, ouderen

O.a. onderstaande thema’s kunnen aan bod komen:

 • Stress, uitputting, cynisme, slapeloosheid, burn-out
 • Relationele problemen (eenzaamheid, isolatie, geen verbinding voelen, niet begrepen voelen, weerkerende conflicten in relaties, vastlopen in relaties, pesten op school/werk, problemen met leidinggevende/collega’s, …)
 • Perfectionisme, prestatiedruk, ambitie, faalangst, gebrek aan erkenning ervaren
 • Verwerkingsproblemen (omgaan met verandering en transitie, verlies, rouw, teleurstelling, gekwetst voelen, scheiding, ontslag, lege nest, pensionering …)
 • Angst- en stemmingsproblematieken (neerslachtigheid, depressieve gevoelens en/of gedachten, paniek, sociale angst, veralgemeende angst, …)
 • Zingeving, kleurloosheid ervaren, identiteit, toekomstperspectief
 • Middelenafhankelijkheid, verslaving
 • Negatief zelfbeeld, laag zelfwaardegevoel, moeite om grenzen te stellen
 • Kwaadheid, woede, agressie, controleverlies

Talen:

 • Nederlands
 • Engels

 

WERKWIJZE

 

In een intakegesprek verkennen we je vraag, klachten en verwachtingen. We gaan na of je op de goede plek zit en kunnen in gezamenlijk overleg kiezen voor een volgende afspraak of voor een geschikte doorverwijzing. Ook praktische zaken komen aan bod, zoals terugbetalingsmodaliteiten, werkwijze, frequentie, beroepsgeheim … .

Ik sluit me aan bij volgende omschrijving van psychologische begeleiding en psychotherapie :

‘… het op deskundige wijze doelbewust toepassen van klinische methoden en attitudes die gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde psychologische principes, met als doel mensen bij te staan in het veranderen van hun gedrag, cognities, emoties en/of persoonskenmerken in de richting die door de betrokkenen wenselijk wordt geacht.’ (Prochaska & Norcross, 1994).

Mijn manier van werken vertrekt vanuit wetenschappelijk onderbouwde inzichten (o.a. uit de neuropsychologie en cognitieve gedragstherapie), in combinatie met een cliëntgerichte (op maat van jouw behoeften, jouw uniciteit en tempo) en oplossingsgerichte aanpak (ontdekken en mobiliseren van de eigen krachten en hulpbronnen), waarbij er tevens aandacht is voor de impact van en wisselwerking met de contexten (relatie, gezin, werk…) waarbinnen je functioneert.

 

AFSPRAAK MAKEN?

 

Afspraken kunnen telefonisch of per mail worden gemaakt.

Telefonisch: +32 485 518 245

Per mail:  michele.sneyers@gmail.com

 

Indien we telefonisch niet bereikbaar zijn, gelieve dan een bericht in te spreken, een sms of mail te sturen met vermelding van je naam en telefoonnummer, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Indien je de afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan minstens 24u op voorhand telefonisch te annuleren. Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde afspraken zullen aangerekend worden.

 

TARIEF EN TERUGBETALING

 

50 euro / 50 minuten

Voor een intake worden 60 minuten voorzien.

 

Terugbetaling vanuit de mutualiteit:

 

De meeste ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van ambulante consultaties bij een psycholoog. Vermits deze terugbetaling geen deel uitmaakt van de verplichte verzekering, en dus tot de aanvullende diensten en voordelen van mutualiteiten behoort, zijn er tussen de ziekenfondsen verschillen op vlak van o.a. aantal sessies dat wordt terugbetaald, maximum bedrag dat wordt terugbetaald, en problematieken waarvoor terugbetaling mogelijk is.

Vanuit het Vlaams Patiëntenplatform werd een uitgebreid overzicht gemaakt van het aanbod van de mutualiteiten op vlak van terugbetaling van psychologische begeleiding alsook de procedure om de terugbetaling te bekomen.

Daarnaast kan je op volgend samenvattend document in één oogopslag zien welke terugbetaling elk ziekenfonds biedt. Er is een versie voor de doelgroep kinderen en jongeren en een versie voor de doelgroep volwassenen.

Informeer je voor alle zekerheid bij jouw ziekenfonds voor de meest recente informatie. 

Michèle Sneyers

Woensdag, vrijdag en zondag op afspraak

1. Stuur een mail naar michele.sneyers@gmail.com en we nemen dan zo snel mogelijk contact op met u
2. Telefonisch op : +32 485 518 245

 

Klik hier door naar de persoonlijke pagina