Mindfulness

Data volgende reeks

Telkens op dinsdag van 19u30 tot 22u00

Volgende data in het najaar:

8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 10/12 van 19u30 tot 22u

Info en inschrijvingen via https://www.mindfulme.be/kalender-detail/mindfulnesstraining-mechelen-942.html    

Gratis online informatiesessies woensdag 18/9 van 19 tot 20u.

Info en inschrijvingen: https://www.mindfulme.be/kalender-detail/gratis-online-mindfulnessintroductie-945.html

Dinsdag 24/9 van  19 tot 20u.

Info en inschrijvingen: https://www.mindfulme.be/kalender-detail/gratis-online-mindfulnessintroductie-946.html    

Meer info bij nathalie@mindfulme.be.

TERUGKOMSESSIES

Datum nog niet bekend. Nota: enkel voor de mensen die de 8 wekentraining reeds gevolgd hebben Inschrijven kan bij nathalie@mindfulme.be

Wat is Mindfulness?

Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde aandachtstraining die je beter leert omgaan met stress, slapeloosheid, piekeren, depressie, burn-out, pijn, … maar stimuleert ook de creativiteit en verbetert de communicatie.
Mindfulness betekent: bewust aandacht geven aan wat er hier en nu is (gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties,…) zonder te oordelen.

voor meer informatie en trainingsdata neem een kijkje op www.mindfulme.be

De mindfulness avonden worden begeleid door docente Nathalie Tverdy en Annemarie Abbeel.

Mindfulnesstraining

Wil je leren hoe je:

  • An­ders kan om­gaan met de “din­gen des le­vens”, ook de min­der aan­ge­na­me
  • een ge­zond even­wicht kan vin­den tus­sen werk en ont­span­ning
  • vol­le­dig aan­we­zig kan zijn bij wat je doet, of het nu thuis is of op het werk
  • je beter kan con­cen­tre­ren
  • sta­biel kan blij­ven in tij­den van stress
  • in­zicht kan ver­wer­ven in het eigen func­ti­o­ne­ren?

Wil je leren hoe je ob­jec­tief, on­be­voor­oor­deeld, open en mild aan­dacht kan schen­ken en be­wust kan leven en wer­ken van­uit het mo­ment ?

Dan kan het vol­gen van een basis Mind­ful­ness­trai­ning jou hier­in waar­schijn­lijk on­der­steu­nen.

inschrijvingen via www.mindfulme.be