Familiale bemiddeling

Bij een familiaal bemiddelaar kan je terecht wanneer conflicten spelen in de familiale sfeer. Geraken jullie er samen niet (meer) uit, dan kan professionele hulp belangrijk zijn, voordat conflicten te zeer escaleren. Op een neutraal betrokken manier faciliteren we de dialoog om te werken aan een duurzame overeenkomst, gedragen door alle partijen.

In bemiddeling wordt steeds gewerkt volgens een aantal belangrijke principes:

  • Neutrale betrokkenheid / meerzijdige partijdigheid: de bemiddelaar stelt zich onpartijdig op, als een neutrale derde, die de dialoog ondersteunt en faciliteert;
  • Vrijwilligheid: elke partij kiest er vrijwillig voor om deel te nemen aan de bemiddeling;
  • Vertrouwelijkheid: alles wat binnen de bemiddeling gezegd wordt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld; als bemiddelaar zijn we gebonden aan het beroepsgeheim;
  • Veiligheid: in een veilige situatie ondersteunt de bemiddelaar elke partij om zich te uiten en in het gesprek het nodige naar voor te brengen;
  • Verantwoordelijkheid: de partijen nemen zelf de verantwoordelijkheid op om te komen tot een duurzame oplossing; de bemiddelaar grijpt in op het proces, en laat het inhoudelijke bij de partijen.

Suzanne Tytgat

Erkend bemiddelaar

Dinsdag en Zaterdag op afspraak

1. Stuur een mail naar  info@trajecten.be en we nemen dan zo snel mogelijk contact op met u
2. Telefonisch op : +32 484 771 091

www.trajecten.be

Voor meer info klik hier

Ellen D'Haenens

Erkend bemiddelaar

Dinsdag op afspraak

1. Stuur een mail naar ellen.dhaenens@bemiddelingdehorizon.be en we nemen dan zo snel mogelijk contact op met u
2. Telefonisch op : +32 465 084 600 

www.bemiddelingdehorizon.be

Voor meer info klik hier