Coaching studiestress en studiemethode

Wat is studie-coaching ?

Alarm ! Op school lukt het écht niet goed. Ik stress al als ik denk aan studeren en toetsen doen !

Wat zijn mijn talenten en hoe zet ik die voor mezelf aan het werk?

Ik werd vroeger al gepest en nu gebeurt het opnieuw….Hoe kan ik mijn studies toch nog goed doen ?

Omdat ik dyslexie heb, moet ik zoveel meer moeite doen… Maar doe ik het wel op de beste manier ?

Ik heb ADHD “dus” ik kan niet goed studeren. Toetsen afleggen zeker niet. Is er een hulpmiddel om me toch meer kansen te geven?

De sfeer als ik bij papa ga, is voor mij niet goed om te studeren. Ik ben ook heel onzeker door de scheiding en school loopt gewoon niet goed …

  • Studie-coaching is een oplossingsgerichte “persoonlijke” coaching.Via de intake komt naar boven wat de student wil bereiken en waar de struikelblokken en pijnpunten liggen. Wat is het dat de demotivatie veroorzaakt ?
  • Ik bied verduidelijking bij: wat is nu eigenlijk studeren en assimileren van informatie.Naast het eigenlijke studeren, is er ook een focus op succesvol toetsen doen. Er wordt gecoacht op “stress” en werken onder tijdsdruk. Tenslotte is er veel aandacht voor plannings- en organisatie vaardigheden. De gekende tips van time-management uit de bedrijfs-wereld worden uiteraard ook bijgebracht.
  • De unieke persoonlijkheid en zingeving van de jongere is ook aan de orde. Sommige jongeren zijn belemmerd in hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Jongeren met hyper-sensitiviteit worden door het complexe school-systeem en complexe sociale gebeuren overvraagd. Er ontstaan veel twijfels.
  • Sommige kinderen zijn overbelast geweest, overspannen en moe van zich aan te passen aan tal van probleem-situaties. Er kunnen schuldgevoelens sluimeren over zaken waarvoor zij niet zelf instaan.Vaak ook een laag zelfbeeld. Sommmige hebben thuis een scheiding doorgemaakt of andere moeilijke periodes. De verwerking van een trauma belemmert soms de focus op het “eigen” leven en de kansen & mogelijkheden. De coaching kan “ont-zorgend” werken voor jongeren. En tegelijk breng ik de aandacht dan naar hetgeen de jongere écht zelf nodig heeft. Er wordt op een waarderende en talent-gerichte manier gecoacht naar een gezonde eigenwaarde, veerkracht en vitaliteit. Als coach maak ik jongeren die het moeilijk hebben voldoende sterk om hun aanpak van het stuk “school & studies” uit te werken.
  • Meer info over mijn werkwijze coaching. Klilk hier www.trajecten.be

Voor wie ?

Ik geef studie-coaching, gecombineerd met personal coaching, aan jongeren tussen 10 en 25 jaar. Voor sommige jongeren is het al een tijdje duidelijk dat ze omwille van ADD, ADHD, ASS, dyslexie, discalculie, HSP, etc …. best wel een duwtje in de rug mogen krijgen voor school. Deze jongeren krijgen van mij extra persoonlijke steun. En extra uitleg bij vakken zoals Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, biologie, psychologie, filosofie, voedingsleer,  … Ik geef tools, tips en trucs om hun kansen op studiegebied te vergroten. En, om het ook nog leuk te maken dat “studeren” !!

Hulp bij project-werk !! Bepaalde jongeren hebben het moeilijk als ze voor school “grotere projecten” krijgen met een bepaalde deadline. Samen doen we een brainstorm en werken we een stappen-plan uit. Ik volg stap voor stap met jou op, …. tot de finish.

Maar …. ook doorsnee-tieners, zonder label, zijn welkom voor een traject. Complexe en overvolle agenda met talrijke hobbies en engagementen. Verstrooid, teveel stress, spannings-hoofdpijn, complete demotivatie, te weinig stress… te chaotisch. Twijfels aan zichzelf bij elke nieuwe opdracht en overal achterna hollen.

Iedereen heeft soms eens zijn twijfels rond het eigen kunnen en de juiste aanpak van zijn/haar studies. Iedereen moet zijn of haar weg zoeken hoe zichzelf goed te organiseren. Hoe zoveel zaken tegelijk op de rails te houden ? Je bent zeker welkom als je worstelt met overzicht houden. We zetten jouw “methode” van studeren op punt nu de examens naderen. Elke student panikeert wel eens ! Het is normaaI hulp in te roepen als het studeren niet meer mee zit. Blijf niet zitten met je vragen waaraan het ligt…

Werkwijze

De jongeren-coachings zijn steeds maatwerk en worden volledig afgestemd op de persoonlijke noden van de jongeren en hun context. De coachsessies zijn volledig confidentieel, duren ongeveer 1.5 uur en het honorarium bedraagt €85. De afrekening gebeurt liefst door de ouders per overschrijving na 2 sessies. Op deze wijze hoeven de jongeren zich van niets aan te trekken.

De jongeren krijgen wel als geheugensteuntje een beurten-kaart (van 8 sessies) waardoor ruimte is voor het creëren van veiligheid en tevens intensief gewerkt kan worden op dieperliggende oorzaken van stress; we gaan voor een blijvende positieve heroriëntering/reset.

Er is vaak mogelijkheid een tegemoetkoming te verkrijgen voor jongeren via de mutualiteit (maar daarin verschillen mutualiteiten onderling).

Afspraak maken?

Afspraken worden liefst per mail of telefonisch gemaakt

info@trajecten.be of bel 0484 771 091

Indien ik telefonisch niet bereikbaar ben, gelieve dan een bericht in te spreken, een sms of mail te sturen met vermelding van je naam en telefoonnummer, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op. Indien u de afspraak niet kan nakomen, gelieve deze dan minstens 24u op voorhand telefonisch te annuleren. Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde afspraken zullen aangerekend worden.

www.trajecten.be

Suzanne Tytgat

Erkende bemiddelaar, Coach

Dinsdag en zaterdag op afspraak

1. Stuur een mail naar  info@trajecten.be en we nemen dan zo snel mogelijk contact op met u
2. Telefonisch op : +32 484 771 091