Gezinstherapie

Wat is gezinstherapie?

Vaak zijn het de ouders (of één van hen) die op zoek gaan naar hulp voor hun kind omdat ze bezorgd zijn over iets waar hun kind mee worstelt of over iets van hun kind waarmee zij worstelen. Een gezinstherapeut kijkt niet alleen naar de invloed van deze bezorgdheden op het kind, maar ook naar de invloed hiervan op alle gezinsleden en hoe elk gezinslid hier op zijn of haar eigen manier mee probeert om te gaan. Als gezinstherapeut ben ik nieuwsgierig naar hoe jullie gezin samen leeft en samen werkt. We gaan samen op zoek naar een manier waarop jullie anders kunnen kijken en omgaan met de moeilijkheden die jullie ervaren, zodat deze jullie gezin niet langer in de weg staan.

Als gezinstherapeut werk ik dus niet standaard met één gezinslid, maar nodig ik afwisselend verschillende gezinsleden apart of samen uit.

Waarvoor kan je bij gezinstherapeuten terecht?

Met alle hulpvragen en bezorgdheden over kinderen en jongeren waarbij de ouders bereid zijn om die samen met de therapeut met het hele gezin aan te pakken. En met alle hulpvragen over relaties tussen verschillende gezinsleden onderling. Ik ben ervan overtuigd dat je kinderen niet los kunt zien van hun gezin en dat moeilijkheden waar zij mee worstelen een invloed hebben op alle leden in hun gezin enerzijds. Maar dat het anderzijds ook net steunend kan zijn om deze met je hele gezin samen aan te pakken en dat je met de medewerking van meer gezinsleden samen tot meer mogelijkheden kan komen dan als kind of jongere alleen.

Anaïs Van de Perre – Gezinstherapeut – psychologisch consulent – systeemtherapeut

Wat zijn mijn specialisaties?

  • Omgaan met ASS of ADHD in je gezin, alsook uitleg over deze diagnoses voor ouders, het kind met de diagnose, en broers of zussen van het kind met een diagnose. Samen zoeken naar een manier waarop gezinsleden beter kunnen omgaan met het gedrag dat voort komt uit deze andere manier van denken.
  • Omgaan met hoogsensitiviteit in je gezin
  • Opvoedingsvragen: mijn zoon of dochter luistert niet naar mij, ik begrijp mijn zoon of dochter niet goed, mijn kinderen maken teveel ruzie samen, mijn kind en ik maken veel ruzie/we zijn vaak boos op elkaar, ik vind het moeilijk om mijn kinderen iets te weigeren of grenzen te stellen, mijn partner en ik hebben een andere opvoedingsvisie, …
  • Vragen over heftige emoties in het gezin: mijn kind heeft last van woede-uitbarstingen of specifieke angsten, mijn kind is faalangstig/perfectionistisch, …
  • Zorgen over eigenwaarde en zelfbeeld: mijn kind is heeft weinig zelfvertrouwen, durft niet voor zichzelf opkomen, mijn zoon of dochter voelt zich slecht in zijn/haar vel, piekert veel, heeft een negatief zelfbeeld, heeft veel stress, mijn kind heeft last van tegenstrijdige gedachten, weet niet goed wat hij/zij wil, blijft twijfelen, …
  • Andere ouder-kind zorgvragen

Gebruik van bepaalde methodes/tools?

Ik maak voornamelijk gebruik van mijn  systeemtherapeutisch denkkader en technieken uit de cognitieve gedragstherapie.

Diploma systeempsychotherapeut en diploma psychologisch consulente

Tarief en praktisch

Na afspraak op woensdag

Tarief voor een sessie gezinstherapie €70/50min à 60min

Lid van de erkende beroepsvereniging BVRGS

Telefonisch: 0469/15.92.27 (Ik beantwoord geen oproepen tijdens therapie, gelieve op het antwoordapparaat uw naam en telefoonnummer in te spreken).

Mail: anaisvdp@gmail.com

Indien u uitzonderlijk niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, gelieve mij ten laatste 24u op voorhand te verwittigen zodat iemand anders nog de kans krijgt om uw plaats in te nemen. Niet nagekomen of laattijdig geannuleerde afspraken kunnen aangerekend worden.