Relatietherapie

Wat is relatietherapie?

Als koppel worden heel wat afspraken zowel bewust als onbewust gemaakt. Hoe ga je op een dieper niveau met elkaar om? Hoe praat je met elkaar? Hoe los je conflicten op? Inzicht  in al deze processen kan relatieverdiepend werken en heel wat leed besparen.

We maken ruimte om de problemen samen onder ogen te zien. We kijken hoe jullie hier anders mee om kunnen gaan en hoe jullie zich beter kunnen inleven in elkaar.

Indicaties voor relatietherapie

Enkele voorbeelden van voorkomende problemen:

 • Waar staan we in onze relatie? En hoe kunnen we preventief zorg dragen voor onze intieme relatie?
 • We hebben veel ruzie. En de periodes tussen de ruzies worden steeds korter.
 • Onze ruzies escaleren, nochtans gaat het meestal over kleinigheden.
 • Ik wil met mijn partner over mijn problemen praten, maar daar komt nooit iets van terecht.
 • We leven al jaren naast elkaar. Ieder heeft zijn eigen leven. Heeft deze relatie nog wel zin?
 • We begrijpen elkaar niet meer.
 • We zitten in een spiraal van steeds heviger wordende emotionele discussies.
 • Ik vind dat alles op mij neer komt, we komen niet tot een goede werkverdeling van allerlei huishoudelijke taken.
 • Mijn partner gaat vreemd.
 • Hoe langdurige relaties boeiend houden? Hoe kan ik mijn relatie verdiepen? Wat met seksualiteit?
 • Onze ruzies escaleren, er vallen soms rake klappen, hoe gaat dat aflopen?
 • Ik sla mijn partner, ik schaam me en toch gebeurt het telkens weer. Hoe kan ik dat aanpakken? Wat gebeurt er? Hoe komt dat?
 • Ik twijfel aan mijn relatie. Heb ik te hoge verwachtingen? Wanneer is een relatie goed genoeg?
 • Mijn partner wil scheiden, maar ik niet. Hoe kunnen we op een goede manier scheiden?
 • Scheiden of niet?
 • Bij het begin van een volgende relatie: een nieuw samengesteld gezin, stiefouders, stiefkinderen … Ouderbegeleiding kan hier zinvol zijn …

Werkwijze relatietherapie

In relatietherapie ga je als koppel met elkaar aan de slag. De therapeut werkt samen en in dialoog met jullie. Binnen de veilige  ruimte van de therapiekamer kan er gekeken worden naar waar de problemen zich exact situeren. Soms spelen oude kwetsuren, maar het kan ook te maken hebben met de opvoeding van de kinderen, ontrouw, jaloezie, seksuele problemen,  moeilijke communicatie …

In het eerste gesprek (een intake) maken we kennis. We verkennen je vraag  en verwachtingen. We gaan na of je op de goede plek zit en kunnen in gezamenlijk overleg kiezen voor een volgende afspraak of een geschikte doorverwijzing.