Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

 

Wij geloven in de mogelijkheden van ieder mens om stappen te zetten naar een bevredigend leven. Soms geraak je echter de weg kwijt. Door kleine of grote veranderingen of problemen die steeds maar lijken terug te komen.

Meestal kunnen we op partner, vrienden, gezin, collega’s, familie … rekenen om ons hierbij te ondersteunen.

Op een bepaald ogenblik kan je het gevoel krijgen dat de steun vanuit de omgeving niet meer voldoende is. Of dat een gesprek met iemand met meer afstand en minder betrokkenheid wenselijk is.

Groei, ontwikkeling en evolutie hebben voor elke mens een eigen betekenis. Dat is voor het psychotherapeutisch proces een belangrijk uitgangspunt. M.a.w. psychotherapie is maatwerk. Soms gaat het beter met je na enkele gesprekken, soms beslis je om langer in therapie te blijven.

In functie van de hulpvraag kan je kiezen tussen een aantal psychotherapeuten hier in de praktijk. Hier staan kort de verschillen opgesomd maar klik zeker door naar de volledige pagina voor uitgebreide informatie en contactgegevens.

Claudine Vanderborght

Je kan bij Claudine terecht voor individuele psychoanalytische therapie.

Je kan bij haar terecht met klachten als o.a.:

 • Angststoornissen, paniekaanvallen, slaapstoornissen
 • Gevoelens van uitzichtloosheid, gebrek aan toekomstperspectief, wanhoop, twijfels, teleurstelling, verdriet, depressieve gevoelens
 • Lichamelijke klachten die aanhouden en waarvoor geen medische oorzaak wordt gevonden, of waarbij psychologische factoren een rol spelen
 • Dwanggedachten en dwanghandelingen
 • Diverse vormen van verslaving
 • Eetstoornissen zoals anorexie en boulemie
 • Problemen met het verwerken van rampen, ziekte, verlieservaringen, een moeilijk rouwproces
 • Burn-out
 • Problemen met het vinden van een plaats in de maatschappij
 • Problemen met weerkerende destructieve gedragspatronen (op vlak van werk, gezin, vriendenkring)
 • Problemen met genderidentiteit
 • Problemen met het verwerken van een kankerdiagnose, omgaan met een naaste met kanker

Klik hier voor de volledige pagina.

Hilde Geudens

Je kan bij Hilde terecht voor individuele therapie.

Je kan bij haar terecht met een grote diversiteit aan klachten.:

 • Post-traumatische klachten
 • angstproblematiek
 • spanningen/conflicten in je partnerrelatie/gezin/met je broer/zus(sen)
 • spanningen/conflicten met je ouder(s)/verwijten/het is precies nooit (goed) genoeg
 • ontevreden in je job/in jezelf/in je leven
 • perfectionisme/uitstelgedrag
 • prikkelbaar darmsyndroom
 • slaapproblemen
 • burn-out/bore-out
 • CVS/vermoeidheid/slaapstoornis/Lime-ziekte/fibromyalgie
 • hoofdpijn/migraine/oorsuizen/hartkloppingen
 • eetproblematiek (teveel, te weinig, boulimie, binge eating, …)
 • alcohol-, medicatie-, drugs- en andere verslavingen

 

Klik hier voor de volledige pagina.

Rudi Mahieu

Je kan bij Rudi terecht voor individuele en relatietherapie.

 • Relationele problemen
 • Zelfbeeld
 • Identiteitsvragen
 • Vragen rond geaardheid
 • Levensvragen

Voor meer info kan je terecht op www.sazoen.be

Farida Zariouh

Je kan bij Farida terecht voor individuele, relatie- en gezinstherapie.

 

Je kan bij haar terecht met klachten als o.a.:

 • lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • depressie, lusteloosheid, angsten of spanningen
 • stress en burn-out
 • verliesverwerking, rouw, trauma
 • verwerkingsproblemen bij chronische ziekte
 • zingevingsvragen
 • gemis aan zelfvertrouwen
 • gebrek aan sociale vaardigheden
 • contactmoeilijkheden
 • school- en opvoedingsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, hoogbegaafdheid
 • seksuele problemen
 • relatieproblemen
 • gezins- en familieproblemen
 • migratieproblematiek

Voor meer info klik hier

Manon Spiga

Je kan bij Manon terecht voor individuele en koppeltherapie.

Je kan bij haar terecht met volgende hulpvragen:

Doelgroep

Kinderen – jongeren – volwassenen en koppels.
Begeleiding ook mogelijk in het Frans, Engels en Italiaans.

 • Opvoedingsproblemen – vragen
 • Gedragsproblemen (ADHD, ADD, ODD, Autisme)
 • Angstproblematieken (faalangst, paniek, dwangstoornissen, sociale angst)
 • Suïcideproblematiek
 • Depressieve klachten
 • Identiteitsvragen
 • Laag zelfbeeld (assertiviteitstraining)
 • Stress gerelateerde situaties (acute stress – en chronische stress )
 • Relatie-en communicatieproblemen
 • Vragen rondom seksualiteit en geaardheid
 • Trauma
 • Seksueel misbruik
 • Perfectionisme
 • Hoogsensitiviteit (HSP)

Klik hier voor meer informatie.

Indien je toch nog twijfelt bij wie je beste terecht kan, mail naar info@hetappel.be met je hulpvraag.