Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

 

Wij geloven in de mogelijkheden van ieder mens om stappen te zetten naar een bevredigend leven. Soms geraak je echter de weg kwijt. Door kleine of grote veranderingen of problemen die steeds maar lijken terug te komen.

Meestal kunnen we op partner, vrienden, gezin, collega’s, familie … rekenen om ons hierbij te ondersteunen.

Op een bepaald ogenblik kan je het gevoel krijgen dat de steun vanuit de omgeving niet meer voldoende is. Of dat een gesprek met iemand met meer afstand en minder betrokkenheid wenselijk is.

Groei, ontwikkeling en evolutie hebben voor elke mens een eigen betekenis. Dat is voor het psychotherapeutisch proces een belangrijk uitgangspunt. M.a.w. psychotherapie is maatwerk. Soms gaat het beter met je na enkele gesprekken, soms beslis je om langer in therapie te blijven.

In functie van de hulpvraag kan je kiezen tussen drie psychotherapeuten hier in de praktijk. Hier staan kort de verschillen opgesomd maar klik zeker door naar de volledige pagina voor uitgebreide informatie en contactgegevens.

Kathleen Tobback

Je kan bij Kathleen terecht voor individuele therapie en relatietherapie met klachten als o.a.:

 • Verlieservaringen
 • Ingrijpende gebeurtenissen
 • Burn-out klachten en stress
 • Vragen rond identiteit en zelfbeeld
 • Steeds weerkerende conflicten
 • Angstige gedachten, piekergedrag
 • Stemmingsproblemen
 • Fysieke klachten zonder medische oorzaak
 • Gedrag stellen of gedachten hebben waar je je niet goed bij voelt
 • Moeite met het aangeven van grenzen
 • Zingevingsvragen, levensvragen
 • Omgaan met hoogsensitiviteit
 • Problemen met partnerkeuze
 • Relatieproblemen
 • Verdieping zoeken als mens

Klik hier voor de volledige pagina

Claudine Vanderborght

Je kan bij Claudine terecht voor individuele therapie.

Zij verdiept zich in de psycho-analyse en de psycho-oncologie.

Je kan bij haar terecht met klachten als o.a.:

 • Soms loop je vast in het leven, kom je hindernissen tegen, raak je gefrustreerd omdat je er niet in slaagt jezelf te ontplooien zoals je dat graag zou willen. Of nog: je raakt verstrikt in gedragingen die je steeds weer herhaalt, zonder te begrijpen waarom. Je bent in de war, ziet geen uitweg meer.
 • omgaan met de diagnose kanker
 • omgaan met een naaste met de diagnose kanker

Klik hier voor de volledige pagina.

An Scheers

Je kan bij An terecht voor individuele therapie en gezins- of systeemtherapie met klachten als o.a.:

 • Traumaverwerking
 • Seksueel misbruik
 • Intrafamiliaal geweld
 • Relatiebreuk verwerken
 • Verlatingsangst
 • Stressklachten (burn-out, spanning, …)
 • Niet goed in je vel zitten
 • Opvoedingsproblemen
 • Ouder-kindrelatie, broer-zusrelatie, partnerrelatie en/of gezinsrelaties
 • Echtscheiding
 • Nieuw-samengestelde gezinnen
 • Communicatieproblemen
 • Verlies en/of overlijden

Klik hier voor de volledige pagina.

Indien je toch nog twijfelt bij wie je beste terecht kan, mail naar info@hetappel.be met je hulpvraag.